GGZ – betaling en declaratie

 

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling geldt daarom als ‘niet-gecontracteerde zorg’.

De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Bij niet-gecontracteerde zorg verloopt de afhandeling als volgt.

  • Aan het einde van een behandeljaar of aan het einde van de behandeling wordt een factuur opgesteld. Deze ontvang je per post of per mail thuis.
  • Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur te declareren bij je zorgverzekeraar.
  • Soms stapt een cliënt gedurende de behandeling over naar een andere zorgverzekeraar. De factuur dient dan te worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar bij wie je was aangesloten op het moment dat het behandeljaar inging. Op de factuur vind je deze datum aangeduid als “begindatum”.
  • Het bedrag op de factuur maak je over naar Stefan Kapitany. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
  • De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

Mochten er toch nog vragen zijn, dan kan je daarvoor vanzelfsprekend terecht bij Stefan Kapitany