GGZ – Klaar voor de start?

Deze informatie is bedoeld voor cliënten met wie een intake-gesprek is gepland bij Stefan Kapitany. 

 

Binnenkort gaat je behandeling bij mij van start. De volgende onderwerpen zijn nu van belang.

  1. Je verwijsbrief
  2. Vragenlijsten
  3. Routine Outcome Monitoring
  4. Aanvullende informatie
  5. Akte van Cessie
  6. Kosten en vergoeding van je behandeling
  7. Contact

 

1. Verwijsbrief
Aan een verwijsbrief worden specifieke eisen gesteld door de Nationale Zorg Autoriteit. Als hieraan niet exact wordt voldaan, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de vergoeding van je behandeling door je zorgverzekeraar. Je kan via deze link nagaan of je verwijsbrief in orde is.

Stefan Kapitany is uitsluitend werkzaam binnen het kader van de Specialistische GGZ. Een verwijsbrief is daarom alleen geldig wanneer hiernaar verwezen wordt. Een verwijzing naar de Basis GGZ volstaat niet voor behandeling.

Wil je mij voorafgaand aan ons eerste gesprek de verwijsbrief van je huisarts of bedrijfsarts opsturen, langs brengen of gefotografeerd mailen?

Let op: Sommige zorgverzekeraars eisen dat voorafgaand aan de behandeling een aanvraag wordt ingediend.

 

2. Vragenlijsten
Ten behoeve van de voortgang van de intake verzoek ik je voorafgaand aan het intakegesprek enkele vragenlijsten in te vullen en naar mij te mailen. Door op de links te klikken open je de vragenlijsten.

 

3. Routine Outcome Monitoring (ROM)
De overheid verplicht behandelaren om metingen te verrichten naar de toestand van cliënten voorafgaand aan behandeling en bij de afsluiting. Daarom verzoek ik je voorafgaand aan de intake deze vragenlijst in te vullen. Je kan de vragenlijst naar mij mailen of meenemen naar de intake.

 

4. Aanvullende informatie
Het is nuttig bestaande informatie over eerdere behandelingen op te vragen bij je huisarts of vroegere behandelaar en deze bij voorkeur mij te mailen. Ook is bijvoorbeeld een eerder gemaakte biografie welkom.

 

5. Akte van Cessie
Wil je een ingevulde akte van cessie meebrengen naar het gesprek? Je kan deze hier downloaden:

 

6. Kosten en vergoeding van je behandeling
Het is van belang om in het eerste gesprek na te gaan of je ziektekostenverzekeraar de behandeling geheel vergoedt, of slechts een percentage. Daartoe vraag ik je na te gaan welke basisverzekering je precies hebt. Met andere woorden, hoe de polis wordt genoemd door je ziektekostenverzekeraar. Meer informatie over kosten en vergoeding vindt je op elders deze website.

 

7. Contact
Je kan op deze pagina je mailadres invullen om mailverkeer binnen een beveiligde mailomgeving mogelijk te maken. Je kan dan bovengenoemde stukken als bijlage verzenden. Uiteraard wordt daarbij voldaan aan de normen van de AVG (Europese privacywetgeving).

 

 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.