GGZ – Voor wie

 

Psychotherapie
Mijn praktijk staat open voor volwassenen die psychotherapie (gesprekstherapie) zoeken.

Gesprek is mogelijk individueel, maar ook samen met je partner of andere familieleden. Het is mijn ervaring dat betrokkenheid van de partner bij de behandeling niet alleen bevorderend werkt op de persoonlijke ontwikkeling van beiden, maar ook op de partnerrelatie.

De meeste ervaring heb ik met de behandeling van problemen in de omgang met jezelf en anderen (persoonlijkheidsproblematiek), angstklachten, stemmingsklachten, dwangklachten, traumatische ervaringen. Problemen in de partnerrelatie en werkgerelateerde problemen zoals burnout zijn niet zelden aan de orde en kunnen een belangrijk onderwerp vormen in de behandeling.

 

Psychofarmaca
Behandeling met medicatie behoort tot de mogelijkheden. Dit is uiteraard steeds in samenspraak met de cliënt.

Ook kan het zo zijn dat iemand in de eerste plaats hulp zoekt voor de vraag om zijn psychofarmaca af te bouwen, of dit als mogelijkheid te bespreken. 

Ik zie af van de mogelijkheid om medicatie voor te schrijven aan cliënten die psychotherapie volgen bij een andere therapeut.

 

 

 

Let op
Het is psychiaters uitsluitend toegestaan te behandelen in de Specialistische GGZ, niet in de Basis GGZ.