stoppen met pillen

 

Voor wie?
‘Stoppen met pillen’ is een groepsbehandeling in de Specialistische GGZ en is bedoeld voor mensen die hun psychofarmaca willen afbouwen en staken. 

 

Het gaat daarbij om medicijnen zoals: 

 • Antidepressiva b.v. seroxat (paroxetine), efexor (venlafaxine), zoloft (sertraline)
 • Antipsychotica b.v. seroquel (quetiapine), olanzapine (Zyprexa), haldol (haloperidol)
 • Benzodiazepinen b.v. seresta (oxazepam), normison (temazepam), xanax (alprazolam)

 

 

Uitgangspunten

 • Ieder heeft het recht om te bepalen of hij al dan niet psychofarmaca wil gebruiken.
 • De psychiater begeleidt het proces van afbouwen en staken.
 • Betrokkenheid en uitwisseling in de groep helpt de individuele deelnemer te slagen in zijn doelstelling.

 

Contra-indicaties
Contra-indicaties voor deelname aan deze groep zijn tenminste de volgende:

 • Staken van de medicatie zal vermoedelijk leiden tot zodanige ontregeling dat het niet haalbaar blijft om goed genoeg te functioneren. 
 • Staken van de medicatie zal vermoedelijk leiden tot (toename van) gebruik van verslavende middelen.
 • De deelnemer is niet bereid in de groep te delen over zijn achtergrond en het proces dat hij doormaakt.

In een individueel intakegesprek wordt ingeschat of kan worden deelgenomen aan de groep.

 

Vorm en inhoud
De sessies hebben de vorm van een vrij gesprek, zoals gekarakteriseerd op deze website.
Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn onder meer: 

 • Afbouwstrategieën
 • Herkenning van ontwenningsverschijnselen versus symptomen van terugval
 • Verwerking van gedachten en gevoelens die vrijkomen tijdens het afbouwen en na stoppen
 • Versterking van je mentale en lichamelijke weerstand

 

Duur:

 • De bijeenkomsten zijn wekelijks van 09.15-10.45 (1,5 uur)
 • Wanneer een nieuw evenwicht is bereikt na stoppen met het beoogde psychofarmacon, wordt toegewerkt naar een afscheid van de groep. 

 

Overige informatie:

 • De groep wordt gegeven door Stefan Kapitany
 • De groepgrootte is maximaal 5 deelnemers. 
 • Locatie is het praktijkgebouw aan de kampweg 10a te Doorn.
 • Een verwijzing voor Specialistische GGZ door de huisarts is voorwaarde voor deelname.
 • De behandeling is niet-gecontracteerde zorg en wordt afhankelijk van je basisverzekering tot 100% vergoed. Informatie over kosten en vergoeding vind je op deze pagina.

 

Aanmelden
Aanmelden is nu reeds mogelijk.
De groep gaat van start begin januari 2022, ook wanneer de maximale groepsgrootte nog niet is bereikt.

 

Informatie over afbouwen