Het Nieuwe Normaal

De confrontatie met het Nieuwe Normaal kan ertoe leiden dat je hulp zoekt in coaching, mediation, of psychotherapie (GGZ). 


Wat is er aan de hand?
Sinds het begin van het jaar 2020 is wereldwijd sprake van een Nieuw Normaal. Het begon op 30 januari van dat jaar met de aankondiging door de WHO van een corona-pandemie.

In het nieuwe normaal geldt iedereen permanent als een potentiële bron van gevaarlijke ziekte voor iedereen.

Men heeft in het nieuwe normaal te maken met verplichtingen zoals de corona-pas, testen op ziekte, mondkapjes, geen handen schudden, sluiting van scholen / verenigingen / bedrijven, thuis blijven, enzovoort. 

Ieder wordt voor de keuze gesteld ofwel zich te laten inenten of te laten testen, ofwel de consequentie te aanvaarden. Dit houdt in dat je toenemend de toegang wordt ontzegd tot allerlei gebieden van de maatschappij.

Het ter discussie stellen, laat staan afwijzen van het nieuwe normaal geldt als onzinnig en gevaarlijk.

In het nieuwe normaal is sprake van toegenomen angst en agressie in het contact. Met name staat de harmonie onder druk tussen enerzijds degenen die het nieuwe normaal weliswaar als onprettig, maar in principe als het juiste beschouwen; en anderzijds diegenen voor wie dat anders ligt. Dit kan vooral aan de hand zijn wanneer een uiteenzetting over het nieuwe normaal onvermijdelijk is. Zoals binnen partnerrelatie en gezinnen. Tenslotte dient onder meer de voorlichting over – en begeleiding van de eigen kinderen binnen het Nieuwe Normaal te worden afgestemd.

De begeleiding die ik geef is gericht op zelfstandige oordeelsvorming, op het hervinden van emotioneel evenwicht en op herstel van het contact met anderen. Steeds is er ruimte om emoties te verwerken, gedachten te ordenen en te bepalen wat juist is.