Het Nieuwe Normaal


Sinds het begin van het jaar 2020 is wereldwijd sprake van een Nieuw Normaal. Het begon op 30 januari van dat jaar met de aankondiging door de WHO van een corona-pandemie.

In het Nieuwe normaal geldt iedereen permanent als een potentiële bron van gevaarlijke ziekte voor iedereen.

Men heeft in het Nieuwe Normaal te maken met verplichtingen zoals social distancing, het dragen van mondkapjes, sluiting van bedrijven en verenigingen, quarantaine.

Ieder wordt voor de keuze gesteld ofwel zich te laten inenten en te laten testen met een neusswab, ofwel de consequenties te aanvaarden.

Het ter discussie stellen, laat staan afwijzen van het Nieuwe Normaal geldt als onzinnig en gevaarlijk.

In het Nieuwe Normaal is sprake van toegenomen angst en agressie in het contact. Met name staat de harmonie onder druk tussen enerzijds degenen die het Nieuwe Normaal weliswaar als onprettig, maar in principe als het juiste beschouwen; en anderzijds diegenen voor wie dat anders ligt. Dit kan vooral aan de hand wanneer een uiteenzetting over het Nieuwe Normaal onvermijdelijk is, zoals binnen gezinnen. Tenslotte dient onder meer de voorlichting over – en begeleiding binnen het Nieuwe Normaal van de eigen kinderen te worden afgestemd.

De psychotherapie, coaching en mediation die ik geef, zijn gericht op zelfstandige oordeelsvorming, op het hervinden van emotioneel evenwicht, op de oplossing van dilemma’s en op herstel van de harmonie met anderen. Steeds is er ruimte om emoties te verwerken, gedachten te ordenen en te bepalen wat juist is.