Ga naar de inhoud

coaching of GGZ?

 

Verschillen tussen coaching en psychotherapie
Psychotherapie (gesprekstherapie) is een activiteit in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Onder meer psychiaters en psychotherapeuten mogen psychotherapie aanbieden. Financiering van GGZ en dus van psychotherapie is volledig gereguleerd door de overheid. Er zijn wettelijk vastgestelde tarieven die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijsbrief is voorwaarde voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Voor coaching bestaat geen wettelijk omschreven kader. Iedereen mag zich coach noemen en coaching aanbieden. Bij coaching worden tarieven vrij door de aanbieder bepaald. Coaching kan fiscaal aftrekbaar zijn. 

Coaching en psychotherapie hebben dus formeel gezien geen raakvlakken. 

 

Overeenkomsten tussen coaching en psychotherapie
Inhoudelijk gezien daarentegen beschouw ik psychotherapie en coaching als soortgelijke activiteiten.

Coaching of psychotherapie zijn beide erop gericht dat je welzijn toeneemt en dat eventuele klachten afnemen. Je wordt wie je bent, groeit in je innerlijke vrijheid en evenwichtigheid. Voor zover er sprake is van klachten, zullen deze o.i.v. coaching of psychotherapie afnemen.

Coaching èn psychotherapie helpen je rustig naar jezelf en anderen te kijken, een verhouding te vinden tot jezelf en anderen, en tot bewustwording van je dilemma’s en tot keuzes te komen. Steeds wordt nagestreefd om gezamenlijk geconcentreerd, actief en op onbevangen wijze op de dingen in te gaan, met aandacht voor je gevoel en in een sfeer van begrip. Centraal staat steeds de bevordering van de kwaliteit van je contact met jezelf en anderen; van leven in het nu en verwerken van het verleden; van het juiste doen en laten, namelijk datgene wat je belangrijk vindt en past bij de omstandigheden.

Een traject coaching verloopt niet wezenlijk anders dan psychotherapie. Heden, verleden en toekomst komen aan bod bij psychotherapie en bij coaching. Gesprek over hoe pragmatisch om te gaan met situaties is een belangrijk onderwerp in coaching èn psychotherapie. Het is in mijn ogen een kunstmatig onderscheid om coaching te zien als praktisch en gericht op de toekomst; en psychotherapie als gericht op inzicht en op verwerking van het verleden.

Net als voor psychotherapie kan je voor coaching kiezen als je last hebt van klachten of problemen. Voor coaching kan je ook kiezen als je verbetering zoekt van je functioneren ook al gaat het je niet slecht. Bijvoorbeeld om je beter staande te houden in een complexe werkomgeving; om evenwichtiger balans te houden tussen werk en privé; om je relaties te verbeteren met mensen in je omgeving; om meer zicht te krijgen op wat je echt wilt; om meer je prioriteiten te stellen en doelgerichter je doelen te halen; enzovoort. Dit zijn echter ook thema’s die aan bod kunnen komen bij psychotherapie.

Waar iemand met zijn behandeling heen wil en tot hoever hij wil gaan, is iets wat alleen die persoon zelf kan bepalen. Dit geldt voor coaching niet anders dan voor psychotherapie.

 

Over de keuze tussen ofwel coaching ofwel psychotherapie (GGZ)
Ik bied alleen coaching aan wanneer er geen onderliggende vraag is om behandeling in de Specialistische GGZ èn wanneer het voor beide partijen duidelijk is dat daar ook geen dringende indicatie voor is.