coaching – visie en werkwijze

Mijn coaching is erop gericht je psychologische flexibiliteit en innerlijke vrijheid te bevorderen. Je wordt wie je bent.

  • Je leert rustig naar jezelf te kijken en je met gevoel en oordeel te verhouden tot jezelf en anderen
  • Je gaat meer doorzien wat er gebeurt in – en om je heen, zodat je de juiste sturing kan geven aan je eigen gedrag.
  • Doelgerichte keuzes voor wat je belangrijk vindt en goed voelt worden meer haalbaar.
  • Je verleden valt meer op zijn plek en werkt minder door in het heden.
  • Je concentratie, je discipline en je contact met je gevoel nemen toe; je kan jezelf en anderen meer tegemoet kan treden met positiviteit en begrip, onbevangen en ook met uithoudingsvermogen.

Resultaat komt doorgaans snel.

Er zijn veel verschillende vormen van coaching en vrijwel alle hebben hun relatieve belang.  De coaching die je bij mij kunt volgen integreert vormen van coaching zoals personal coaching, jobcoaching, transformationele coaching, life coaching, systemische coaching, enzovoort. Coaching volgens één bepaalde methodiek beschouw ik als achterhaald.

Ik put uit ruim 20 jaar werkervaring op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.  Ik ben opgeleid als arts en psychiater, later ook als medisch manager en heb ruimschoots ervaring opgedaan als leidinggevende. Uitgebreide scholing volgde ik binnen psychotherapeutische scholen zoals de volgende: Psychodynamische psychotherapie (o.m. Mentalisation Based Therapy, Transference Focused Therapy), cognitieve gedragstherapie (o.m. Acceptatie en Commitment Therapie, Dialectische Gedragstherapie, oplossingsgerichte psychotherapie), systeemtherapie, psychodynamische groepspsychotherapie, existentiele psychotherapie, EMDR. Verder ben ik goed bekend met literatuur van buiten de wetenschappelijke wereld op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling.

 

Vorm
Coaching heeft bij mij de vorm van een vrij gesprek.

 

Alleen of met z’n tweeën
Het werkt in het algemeen goed om een coachingstraject deels of zelfs geheel samen met je partner te volgen. Sowieso kunnen individuele coaching en partnerrelatie-coaching juist goed samen gaan. Ieders eigen persoonlijke ontwikkeling èn de partnerrelatie vormen dan het uitgangspunt van het gesprek.

 

Doelen
Ik hecht eraan dat steeds zo duidelijk mogelijk is waar de coaching over gaat en waar deze op gericht is. De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Feedback van clienten
Tijdens of na afloop van vrijwel elk gesprek bespreek ik met clienten in hoeverre zij het gesprek als zinvol (hebben) ervaren. Zo kan steeds duidelijk worden of een gesprek goed verloopt of is verlopen, of dat bijsturing nodig is.

 

Duur van een gesprek
Een gesprek duurt in principe 60 minuten minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

Frequentie van de gesprekken
De frequentie wordt in overleg bepaald.

 

Duur van het traject
Een traject duurt kan korter of langer duren. De voortgang van persoonlijke ontwikkeling verloopt bij iedereen in zijn eigen tempo. Uiteraard is de cliënt hierin bepalend.

Een traject dat afgerond leek, kan uiteraard later op verzoek van de cliënt weer worden voortgezet.

 

Locatie
In principe vindt coaching plaats in het praktijkgebouw aan de Kampweg te Doorn.
Soms is het voor een cliënt niet goed mogelijk om zich naar de praktijk te begeven. Het is dan ook mogelijk het gesprek telefonisch te voeren of b.v. via Skype. Uiteraard is contact ook per mail mogelijk.

 

Werktijden:
Ik werk op de volgende tijden:

  • maandag: 09.00u – 14.00u
  • dinsdag: 09.00u – 17.00u
  • woensdag: 13.00u – 16.00u
  • donderdag: 09.00u – 17.00u
  • vrijdag: 09.00u – 11.30u