Aanmelden en wachttijd:

  • Ik neem tijdelijk geen nieuwe cliënten aan voor behandeling in de Specialistische GGZ en heb hiervoor ook geen wachtlijst. 
  • Aanmelden voor Specialistische GGZ kan alleen per mail. Ik verzoek je daarbij aan te geven wat je verwachtingen zijn en wat maakt dat je je aanmeldt bij mij.
  • Ik heb nog enige plaatsen open voor coaching of mediation en kan deze op korte termijn starten. 
  • Nota Bene: Ik bied alleen coaching aan wanneer er geen onderliggende vraag is om behandeling in het kader van de Specialistische GGZ èn wanneer het voor beide partijen duidelijk is dat daar ook geen dringende indicatie voor is. Zie voor meer uitleg over het onderscheid tussen coaching en psychotherapie (GGZ) deze pagina. 

 

 

Praktijk
Mijn praktijk is gevestigd op de Kampweg 10a, 3941 HH, te Doorn (Utrechtse Heuvelrug). Op dit adres zijn ook enkele andere 
privé-praktijken gevestigd. Zie ook de website van Psychiaters & Co

 

Email
Mijn mailadres: contact[at]stefankapitany.nl

Mailcontact binnen een omgeving die voldoet aan alle veiligheidseisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is mogelijk door je mailadres hieronder in te vullen. Je krijgt dan een inlogcode toegestuurd.

 

 

Telefoon
tel. 06-34020183 (alleen voor lopende behandelingen)

 

Bereikbaarheid
Wanneer ik onder kantooruren niet bereikbaar ben i.v.m. vakantie, is er steeds een waarnemer bereikbaar. Ik werk hiervoor samen met een groep hulpverleners. Zie de website van Psychiaters & Co en 
de link naar dit rooster voor de waarneming. 

Mocht contact buiten kantooruren niet direct tot stand komen, dan is het altijd mogelijk hulp te zoeken bij de huisartsenpost. Hier is men in de gelegenheid een medewerker van de crisisdienst te consulteren, bijvoorbeeld een psychiater.