Meteen naar de inhoud

werkwijze GGZ

 

Werktijden:

maandag 09.15u – 14.00u
dinsdag 11.30u – 17.00u
woensdag 13.00u – 17.00u
donderdag 11.30u – 17.00u
vrijdag 09.15u – 11.30u

 

Aanmelding
Je kan je met een mail aanmelden. In een kort telefonisch gesprek kunnen we vervolgens je aanmelding bespreken en bepalen of we een afspraak zullen maken. 

 

Intake
Vanaf het eerste gesprek is de behandeling ook daadwerkelijk begonnen, al staat aanvankelijk de vraag voorop naar wat er aan de hand is.

Bij behandeling in de GGZ wordt in de loop van de eerste gesprekken geclassificeerd in het kader van de DSM-V. Daarnaast worden hulpvraag, diagnose, doelen, enzovoort samengevat in een behandelplan. Hierover bericht ik aan de huisarts, tenzij je hiervoor geen toestemming geeft. Dit is voor mij heel begrijpelijk omwille van je privacy.

 

Gesprekken met anderen er bij
Gesprek kan je individueel voeren, maar ook samen met je partner of andere familieleden. Het is mijn ervaring dat betrokkenheid van de partner bij de behandeling niet alleen bevorderend kan werken op de persoonlijke ontwikkeling van elk van beiden, maar ook op de partnerrelatie. Dat neemt niet weg dat het soms juist aangewezen is om de gesprekken (een tijdlang) te voeren zonder je partner erbij. 

 

Doelen
Ik hecht eraan dat steeds duidelijk is waar de therapie op gericht is. 
De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Evaluatie
Meestal bespreek ik tijdens of na afloop van een gesprek in hoeverre het gesprek als zinvol is ervaren. Zo kan steeds duidelijk blijven of de behandeling goed verloopt.

Daarnaast is het is zinvol om een lopende behandeling na verloop van tijd te evalueren. Een moment hiervoor kan zijn een halfjaar of een jaar na de start van de behandeling.
Ten behoeve van de evaluatie kun je dit evaluatieformulier invullen.
Je kan het formulier naar mij mailen of naar een sessie meenemen.

 

Duur van een gesprek
Een gesprek duurt doorgaans 45 of 60 minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken. 

 

Frequentie van de gesprekken
De frequentie wordt in overleg bepaald en kan gedurende de behandeling veranderen. Het is b.v. mogelijk om eenmaal per week, eenmaal per 2 weken, of nog minder frequent af te spreken. Er hoeft niet steeds sprake te zijn van een vaste frequentie. Het is ook mogelijk om pas weer een nieuwe afspraak te plannen, zodra je daaraan weer behoefte hebt. 
De kosten van therapie kunnen voor een cliënt reden zijn om wat minder vaak af te willen spreken. Ik heb daar uiteraard begrip voor en voeg me dan naar de mogelijkheden. 

 

Duur van de behandeling
Een behandeling kan bestaan uit een paar gesprekken, maar kan ook jaren duren.

Een behandeling duurt zo lang als nodig. Meestal wordt het vanzelf duidelijk wanneer het tijd is geworden om af te ronden. 

Als je eenmaal bij mij in behandeling bent geweest, kan je in principe direct terecht wanneer je je na kortere of langere tijd opnieuw aanmeldt.

 

Locatie
Afspraken zijn mogelijk op de praktijk, telefonisch of tijdens een wandeling in de nabijgelegen landelijke en bosrijke omgeving. Ook per mail is contact mogelijk.

 

Verwijsbrief
Je kan bij mij in behandeling komen zonder verwijsbrief. Echter, voor vergoeding vanuit de basisverzekering stellen zorgverzekeraars als voorwaarde dat er een verwijsbrief is.  

 

Prof. dr. Jim van Os
is in de ogen van velen al sinds jaren de belangrijkste psychiater van Nederland. Hieronder geeft hij zijn visie op diagnostiek en behandeling. Ik kan me er helemaal in vinden.