GGZ – werkwijze

Psychotherapie
In de loop van de tijd heb ik me bijgeschoold in de meeste vooraanstaande psychotherapeutische stromingen. Met name spreken me aan Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en Emotionally Focused Therapy (EFT).

Psychotherapie heeft bij mij de vorm van een vrij gesprek. Je kan hiervan een indruk krijgen in mijn omschrijvingen van innerlijke vrijheid en psychologisch evenwicht op deze pagina

 

Medicatie
De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) geven voldoende ruimte en houvast om in samenspraak tot een bevredigend medicamenteus behandelbeleid te kunnen komen. Soms kan dit betekenen dat medicatie wordt afgebouwd en gestaakt. In andere gevallen heeft medicatie toegevoegde waarde, al dan niet tijdelijk.

 

Intake
In de intake wordt gezamenlijk afgewogen of daadwerkelijk van start wordt gegaan met de behandeling.

Conform de richtlijnen wordt bij behandeling in het kader van de GGZ in de loop van de eerste gesprekken geclassificeerd in het kader van de DSM-V. Daarnaast worden hulpvraag, diagnose, doelen, enzovoort samengevat in een behandelplan. Hierover bericht ik aan de huisarts, tenzij de cliënt hiervoor geen toestemming geeft. Dit kan omwille van de privacy begrijpelijk zijn.

 

Gesprekken met anderen er bij
Het komt doorgaans de behandeling ten goede wanneer de belangrijkste persoon in het leven van de cliënt, zoals een partner, (tenminste eenmaal) deelneemt aan de gesprekken. Vanzelfsprekend is het niet verplicht of noodzakelijk om anderen bij de gesprekken te betrekken.

 

Doelen
Ik hecht eraan dat steeds zo duidelijk mogelijk is waar de therapie over gaat en waar deze op gericht is.

De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Feedback van clienten
Tijdens of na afloop van vrijwel elk gesprek bespreek ik met clienten in hoeverre zij het gesprek als zinvol (hebben) ervaren. Zo kan steeds duidelijk blijven of de behandeling goed verloopt.

 

Duur van de behandeling
Een behandeling kan bestaan uit een paar gesprekken, maar kan ook jaren duren.

Een behandeling duurt zo lang als nodig. Meestal wordt het vanzelf duidelijk wanneer het tijd is geworden om een behandeling af te ronden. Uiteraard is het aan de client om een behandeling te stoppen wanneer hij dat wil.

Cliënten die eenmaal bij mij in behandeling zijn geweest, kunnen doorgaans direct terecht wanneer zij zich na kortere of langere tijd opnieuw aanmelden.

 

Duur van een gesprek
Een gesprek duurt doorgaans 60 minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

Frequentie van de gesprekken
De frequentie wordt in overleg bepaald en kan gedurende de behandeling veranderen. Het is b.v. mogelijk om eenmaal per week, eenmaal per 2 weken, of nog minder frequent af te spreken. 
Er hoeft niet steeds sprake te zijn van een vaste frequentie. Het is ook mogelijk om pas weer een nieuwe afspraak te plannen, zodra de client daaraan behoefte heeft.

 

Locatie
Afspraken zijn mogelijk op de praktijk, telefonisch of tijdens een wandeling in de nabije landelijke en bosrijke omgeving. Ook per mail is contact mogelijk.

 

Verwijsbrief
Je kan bij mij in behandeling komen zonder verwijsbrief. Echter, voor vergoeding vanuit de basisverzekering stellen zorgverzekeraars als voorwaarde dat er een verwijsbrief kan worden overlegd wanneer bij een steekproef hierom gevraagd wordt.