GGZ – werkwijze

Psychotherapie
In de loop van de tijd heb ik me geschoold in de meeste vooraanstaande psychotherapeutische stromingen. Met name spreken me aan Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en Emotionally Focused Therapy (EFT).

Psychotherapie heeft bij mij de vorm van een vrij gesprek.

 

Medicatie
De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) geven voldoende ruimte en houvast om samen met de patiënt tot een bevredigend medicamenteus behandelbeleid te kunnen komen. Soms kan dit betekenen dat medicatie wordt afgebouwd en gestaakt. In andere gevallen heeft medicatie toegevoegde waarde, al dan niet tijdelijk.

 

Intake
In de intake wordt in samenspraak met de cliënt afgewogen of daadwerkelijk van start wordt gegaan met de behandeling.

Conform de richtlijnen wordt bij behandeling in het kader van de GGZ in de loop van de eerste gesprekken geclassificeerd in het kader van de DSM-V. Daarnaast worden hulpvraag, diagnose, doelen, enzovoort samengevat in een behandelplan. Hierover bericht ik aan de huisarts, voor zover de client hiervoor toestemming geeft.

 

Gesprekken met belangrijke anderen
Het komt doorgaans de behandeling ten goede wanneer de belangrijkste persoon in het leven van de client, zoals een partner, in de eerste fase van de behandeling een keer deelneemt aan een gesprek. Ook in latere fasen kan het nuttig zijn dat een partner, ouders of kinderen deelnemen aan een gesprek of zelfs meerdere gesprekken. Vanzelfsprekend is het niet verplicht of noodzakelijk om anderen bij de gesprekken te betrekken.

 

Doelen
Ik hecht eraan dat steeds zo duidelijk mogelijk is waar de therapie over gaat en waar deze op gericht is.

De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Feedback van clienten
Tijdens of na afloop van vrijwel elk gesprek bespreek ik met clienten in hoeverre zij het gesprek als zinvol (hebben) ervaren. Zo kan steeds duidelijk worden of de behandeling goed verloopt.

 

Duur van het traject
Een traject duurt zo lang als nodig. De voortgang van persoonlijke ontwikkeling verloopt bij iedereen in zijn eigen tempo. Een traject kan bestaan uit een paar gesprekken. Soms echter kan een traject een aantal jaren duren.

Meestal wordt het vanzelf duidelijk wanneer het tijd is geworden om een traject af te ronden. Uiteraard is het aan de client om een behandeling te stoppen wanneer hij dat wil.

Een traject dat afgerond leek, kan na verloop van tijd op verzoek van de cliënt weer worden voortgezet. Cliënten die eenmaal bij mij in behandeling zijn geweest, geef ik voorrang wanneer zij zich opnieuw aanmelden. Er is daarbij in de praktijk geen sprake van wachttijd. 

 

Duur van een gesprek
Een gesprek duurt doorgaans 60 minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

Frequentie van de gesprekken
De frequentie wordt in overleg bepaald en kan gedurende de behandeling veranderen. Doorgaans spreek ik in het begin van een behandeling eenmaal per week of eenmaal per twee weken af. Soms is het zinvol om tweemaal per week af te spreken.

Er hoeft niet steeds sprake te zijn van een vaste frequentie van de afspraken. Het is ook mogelijk om pas weer een nieuwe afspraak te plannen, zodra de client daaraan behoefte heeft.

 

Locatie
In principe vindt de behandeling plaats in het praktijkgebouw aan de Kampweg te Doorn. Soms is het voor een cliënt niet goed mogelijk om zich naar de praktijk te begeven. Het is dan ook mogelijk het gesprek telefonisch te voeren. Ook per mail is contact mogelijk.