Meteen naar de inhoud

GGZ – werkwijze

Aanmelding
Je kan je met een mail aanmelden. In een kort telefonisch gesprek kunnen we vervolgens je aanmelding bespreken en bepalen of we een afspraak zullen maken. 

 

Intake
In de intake kan gezamenlijk worden afgewogen of daadwerkelijk van start wordt gegaan met de behandeling.

Bij behandeling in de GGZ wordt in de loop van de eerste gesprekken geclassificeerd in het kader van de DSM-V. Daarnaast worden hulpvraag, diagnose, doelen, enzovoort samengevat in een behandelplan. Hierover bericht ik aan de huisarts, tenzij je hiervoor geen toestemming geeft. Dit kan omwille van de privacy begrijpelijk zijn.

 

Gesprekken met anderen er bij
Een gesprek kan je individueel voeren, maar ook samen met je partner of andere familieleden. Het is mijn ervaring dat betrokkenheid van de partner bij de behandeling niet alleen bevorderend werkt op de persoonlijke ontwikkeling van beiden, maar ook op de partnerrelatie.

 

Doelen
Ik hecht eraan dat steeds zo duidelijk mogelijk is waar de therapie over gaat en waar deze op gericht is.

De doelen kunnen uiteraard in de loop van de gesprekken worden aangescherpt of bijgesteld. Het is tenslotte niet helemaal te voorspellen hoe een een gesprek, laat staan een serie gesprekken verloopt. Voorop staat het doel om elke sessie een zinvolle gebeurtenis te laten worden.

 

Feedback van clienten
Tijdens of na afloop van vrijwel elk gesprek bespreek ik met clienten in hoeverre zij het gesprek als zinvol (hebben) ervaren. Zo kan steeds duidelijk blijven of de behandeling goed verloopt.

 

Duur van een gesprek
Een gesprek duurt doorgaans 45 minuten. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 

Frequentie van de gesprekken
De frequentie wordt in overleg bepaald en kan gedurende de behandeling veranderen. Het is b.v. mogelijk om eenmaal per week, eenmaal per 2 weken, of nog minder frequent af te spreken. 
Er hoeft niet steeds sprake te zijn van een vaste frequentie. Het is ook mogelijk om pas weer een nieuwe afspraak te plannen, zodra de client daaraan behoefte heeft.

 

Duur van de behandeling
Een behandeling kan bestaan uit een paar gesprekken, maar kan ook jaren duren.

Een behandeling duurt zo lang als nodig. Meestal wordt het vanzelf duidelijk wanneer het tijd is geworden om een behandeling af te ronden. Uiteraard is het aan de client om een behandeling te stoppen wanneer hij dat wil.

Cliënten die eenmaal bij mij in behandeling zijn geweest, kunnen doorgaans direct terecht wanneer zij zich na kortere of langere tijd opnieuw aanmelden.

 

Locatie
Afspraken zijn mogelijk op de praktijk, telefonisch of tijdens een wandeling in de nabijgelegen landelijke en bosrijke omgeving. Ook per mail is contact mogelijk.

 

Verwijsbrief
Je kan bij mij in behandeling komen zonder verwijsbrief. Echter, voor vergoeding vanuit de basisverzekering stellen zorgverzekeraars als voorwaarde dat er een verwijsbrief kan worden overlegd wanneer bij een steekproef hierom gevraagd wordt. 

 

Prof. dr. Jim van Os
is in de ogen van velen al sinds jaren de belangrijkste psychiater van Nederland. Hieronder geeft hij zijn visie op diagnostiek en behandeling. Ik kan me er helemaal in vinden.