Mediation – voor wie

 

Algemeen
De mediation die ik geef, is bestemd voor mensen die met elkaar in conflict zijn geraakt en daar uit willen komen met hulp van een derde. Het kan gaan om een conflict binnen de familie, op het werk, of binnen een ander verband.

 

Het nieuwe normaal
Sinds het begin van het jaar 2020 is wereldwijd sprake van een Nieuw Normaal. Er is geen uitzicht op terugkeer naar wat altijd normaal is geweest. 
Men wordt geconfronteerd met ongekende geboden en verboden, herstructureringen en met alle gevolgen van dien.

Het Nieuwe Normaal gaat gepaard met toegenomen angst en agressie in het contact. Tenslotte geldt in het Nieuwe Normaal iedereen als een mogelijk gevaar voor iedereen en als verantwoordelijk voor de veiligheid. 

Het ter discussie stellen, laat staan afwijzen van het Nieuwe Normaal geldt als onzinnig en gevaarlijk. Hierdoor staat de harmonie onder druk tussen degenen die het Nieuwe Normaal weliswaar als onprettig, maar toch als het juiste beschouwen; en diegenen voor wie dat anders ligt. 

Al met al zijn spanningen en escalaties aan de orde van de dag en nemen toe. Dit speelt zich af in alle soorten relaties, tussen huwelijkspartners, familieleden, vrienden, collega’s, vreemden, etc..  

Mijn coaching en mediation zijn erop gericht emotioneel evenwicht te hervinden, dilemma’s op te lossen en de harmonie met anderen te herstellen. Steeds is er ruimte om emoties te verwerken, gedachten te ordenen en te bepalen wat juist is. Dit is overigens niet anders dan in behandeling die ik geef in het kader van de GGZ.