Mediation – voor wie

 

Algemeen
De mediation die ik geef, is bestemd voor mensen die met elkaar in conflict zijn geraakt en daar uit willen komen met hulp van een derde. Het kan gaan om een conflict binnen de familie, op het werk, of binnen een ander verband.

 

Het nieuwe normaal als aanleiding voor mediation
Sinds het begin van het jaar 2020 is wereldwijd sprake van een Nieuw Normaal. Aanleiding hiervoor was de aankondiging op 30 januari van dat jaar door de WHO van een corona-pandemie. 

Men heeft sindsdien te maken met verplichtingen zoals social distancing, het dragen van mondkapjes, lockdowns en met alles wat daar bij komt kijken. Ieder wordt voor de keuze gesteld ofwel zich te laten inenten en te laten testen met een neusswab, ofwel de consequenties te aanvaarden. Het ter discussie stellen, laat staan afwijzen van het Nieuwe Normaal geldt als onzinnig en gevaarlijk.

In het Nieuwe normaal geldt iedereen permanent als een potentiële bron van gevaarlijke ziekte voor iedereen. Het Nieuwe Normaal gaat dan ook gepaard met toegenomen angst en agressie in het contact. Met name staat de harmonie onder druk tussen enerzijds degenen die het Nieuwe Normaal weliswaar als onprettig, maar in principe als het juiste beschouwen; en anderzijds diegenen voor wie dat anders ligt. Dit kan vooral aan de hand zijn in relaties waarin een uiteenzetting over Het Nieuwe Normaal onvermijdelijk is, zoals partnerrelaties. Tenslotte dient onder meer de voorlichting over – en begeleiding binnen het Nieuwe Normaal van de eigen kinderen te worden afgestemd.

Mijn coaching en mediation zijn erop gericht emotioneel evenwicht te hervinden, dilemma’s op te lossen en de harmonie met anderen waar mogelijk te herstellen. Steeds is er ruimte om emoties te verwerken, gedachten te ordenen en te bepalen wat juist is. Dit is overigens niet anders dan in behandeling die ik geef in het kader van de GGZ.