Meteen naar de inhoud

Psychofarmaca

 

Psychofarmaca in de behandeling
De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) geven voldoende ruimte en houvast om in samenspraak tot een bevredigend medicamenteus behandelbeleid te kunnen komen. Soms kan dit betekenen dat medicatie wordt afgebouwd en gestaakt. In andere gevallen heeft medicatie toegevoegde waarde, al dan niet tijdelijk.

Het al dan niet voorschrijven, continueren, of juist afbouwen van medicatie verloopt steeds in samenspraak met de cliënt. Dit geldt ook voor de keuze voor een bepaald medicijn en de dosering ervan.

Meer informatie over behandeling met medicatie vind je elders op deze website.

Een aantal medicijnen o.b.v. Hypericum (Sint-Janskruid) is officieel geregistreerd als antidepressivum. In de Richtlijn depressie (van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) wordt Sint-Janskruid als volgt vermeld: “De Richtlijnwerkgroep is van mening dat sint-janskruid als alternatief overwogen kan worden voor patiënten met een lichte tot matig ernstige depressieve stoornis die terughoudend zijn om reguliere antidepressiva te gebruiken en/of om aan psychotherapie te beginnen.”

Overigens bestaan er naast ‘praten en/of pillen’ ook nog andere aangetoond effectieve mogelijkheden in een behandeling. Zo kunnen in bepaalde gevallen ook bijvoorbeeld lichttherapie en running therapy (hardlopen) effectief zijn.

 

Psychofarmaca en psychotherapie
Het kan helpend zijn om te starten met een psychofarmacum, al is dit in mijn praktijk eerder uitzondering dan regel. Meestal is het niet nodig om naast psychotherapie ook nog te starten met een psychofarmacum. 

Starten met psychofarmaca zonder daarbij gesprekstherapie is voor mij geen optie, uitzonderingen daargelaten. 

Ik schrijf alleen psychofarmaca voor, wanneer ook de psychotherapie door mij wordt gedaan. Wanneer iemand psychotherapie volgt bij een andere therapeut, ben ik niet beschikbaar voor het voorschrijven van psychofarmaca.
Daarentegen vormt psychotherapeutische behandeling door iemand anders voor mij geen bezwaar bij een hulpvraag om psychofarmaca af te bouwen, of om dit als mogelijkheid te bespreken.

 

Psychofarmaca afbouwen
Je kan je bij mij aanmelden als je je afvraagt of je psychofarmaca nog wel goed gedoseerd zijn, of ze nog wel nodig zijn, of als je begeleiding zoekt bij de afbouw ervan.

Denk aan medicatie zoals:

  • Antidepressiva b.v. seroxat (paroxetine), efexor (venlafaxine), zoloft (sertraline)
  • Antipsychotica b.v. seroquel (quetiapine), olanzapine (Zyprexa), haldol (haloperidol)
  • Benzodiazepinen b.v. seresta (oxazepam), normison (temazepam), xanax (alprazolam)

Let op: Ik neem patiënten uitsluitend aan voor behandeling, niet voor een second opinion.

Het afbouwen van psychofarmaca kan zeker zonder problemen verlopen. Lang niet in alle gevallen zijn speciale afbouwstrips (taperingstrips) nodig. Soms treden ontwennelingsverschijnselen slechts in lichte mate op, of zelfs helemaal niet.
Het afbouwen van psychofarmaca kan echter ook problematisch verlopen. Hierdoor blijven veel mensen langer en meer psychofarmaca gebruiken dan ze eigenlijk willen. Vaak is hierover geen contact met een arts, terwijl dit juist van belang is:

  • Allereerst is er de vraag of afbouwen een goed idee is.
  • Een goed moment voor de afbouw dient te worden gevonden.
  • De juiste omstandigheden dienen te worden voorbereid. 
  • Bij de afbouw zelf kunnen ontwenningsverschijnselen optreden die moeilijk te verdragen zijn en die psychologisch en fysiek ontregelend kunnen werken.
  • Het optreden van klachten bij de afbouw kan tot verwarring leiden: Dienen de klachten te worden geduid als ontwenningsverschijnselen en/of als symptomen van een psychisch probleem? Dient de afbouw te worden bijgesteld? 
  • De afbouw kan onnodig worden bemoeilijkt door af te bouwen in te weinig stappen en in een te hoog tempo. De pillen die standaard beschikbaar zijn zijn echter niet geschikt voor geleidelijke afbouw. De behandelend arts dient daartoe speciale afbouw-strips (tapering-strips) voor te schrijven en te bestellen bij de Regenboog-apotheek van de apotheker dhr. Harder. In Nederland is hij helaas de enige die deze tapering-strips produceert.

Factoren als deze kunnen ertoe leiden dat een psychofarmacum uiteindelijk toch wordt voortgezet, terwijl dat misschien niet nodig zou hoeven zijn.

Het kan uiteraard zo blijken te zijn dat de afbouw van psychofarmaca niet haalbaar is, of althans niet op dit moment, ook wanneer de poging hiertoe optimaal is uitgevoerd.

Op deze pagina heb ik enkele links geplaatst naar relevante documenten en websites. 
Onder meer vind je daar een link naar de Vereniging Afbouwmedicatie. Hieronder zie je een interessante presentatie door de voorzitter van deze vereniging.