coaching – voor wie?

Algemeen
Iedereen maakt vroeger of later een fase door waarin coaching een verschil kan maken. Bijvoorbeeld wanneer je merkt dat je vastloopt en in cirkeltjes blijft draaien; wanneer je ergens mee zit en er niet verder mee komt; of wanneer je voor je gevoel alleen nog maar te kiezen hebt tussen twee kwaden.

De één zal misschien merken dat zijn concentratie, zijn stemming, of zijn nachtrust achteruit gaan. Een ander stelt vast dat het contact met zijn partner, kinderen of zijn ouders niet meer bepaald optimaal zijn. Op het werk kan de spanning oplopen en lukt het niet meer om optimaal te presteren.

Ook langer bestaande klachten of problemen kunnen een reden zijn voor coaching. Voor mij is de enige voorwaarde dat er geen onderliggende vraag is om behandeling in de GGZ en dat daar ook geen dringende indicatie voor is. 

Ik heb in de loop van de jaren gewerkt met mensen van alle rangen en standen, en met alle soorten problemen. Het maakt uiteraard uit hoe je in elkaar steekt, hoe je omstandigheden zijn en wat je achtergrond is. Toch komt het zetten van stappen in de goede richting voor iedereen op hetzelfde neer.

 

Het nieuwe normaal
Sinds het begin van het jaar 2020 is wereldwijd sprake van een Nieuw Normaal. Er is geen uitzicht op terugkeer naar wat altijd normaal is geweest. 
Men wordt geconfronteerd met ongekende geboden en verboden, herstructureringen en met alle gevolgen van dien.

Het Nieuwe Normaal gaat gepaard met toegenomen angst en agressie in het contact. Tenslotte geldt in het Nieuwe Normaal iedereen als een mogelijk gevaar voor iedereen en als verantwoordelijk voor de veiligheid. 

Het ter discussie stellen, laat staan afwijzen van het Nieuwe Normaal geldt als onzinnig en gevaarlijk. Hierdoor staat de harmonie onder druk tussen enerzijds degenen die het Nieuwe Normaal weliswaar als onprettig, maar toch als het juiste beschouwen; en anderzijds diegenen voor wie dat anders ligt. 

Al met al zijn spanningen en escalaties aan de orde van de dag en nemen toe. Dit speelt zich af in alle soorten relaties, tussen huwelijkspartners, familieleden, vrienden, collega’s, vreemden, etc..  

Mijn coaching en mediation zijn erop gericht emotioneel evenwicht te hervinden, dilemma’s op te lossen en de harmonie met anderen waar mogelijk te herstellen. Steeds is er ruimte om emoties te verwerken, gedachten te ordenen en te bepalen wat juist is. Dit is overigens niet anders dan in behandeling die ik geef in het kader van de GGZ.