coaching – voor wie?

Algemeen
Iedereen maakt vroeger of later een fase door waarin coaching een verschil kan maken. Bijvoorbeeld wanneer je merkt dat je vastloopt, in cirkeltjes blijft draaien en je probleem lang langzamerhand verergert; wanneer je ergens mee zit en er niet uit komt; of wanneer je voor je gevoel alleen nog maar te kiezen hebt tussen twee kwaden.

De één zal misschien merken dat zijn concentratie, zijn stemming, of zijn nachtrust achteruit gaan. Een ander stelt vast dat het contact met zijn partner, kinderen of zijn ouders niet meer bepaald optimaal zijn. Op het werk kan de spanning oplopen en lukt het niet meer om optimaal te presteren.

Ook langer bestaande klachten of problemen kunnen een reden zijn voor coaching. Voor mij is de enige voorwaarde dat er geen onderliggende vraag is om behandeling in de GGZ bij mij en dat daar ook geen dringende indicatie voor is. 

Ik heb in de loop van de jaren gewerkt met mensen van alle rangen en standen, en met alle soorten problemen. Het maakt uiteraard uit hoe je in elkaar steekt, hoe je omstandigheden zijn en wat je achtergrond is. Toch komt het zetten van stappen in de goede richting voor iedereen op hetzelfde neer.

 

Het nieuwe normaal
Sinds het begin van het jaar 2020 is wereldwijd sprake van een Nieuw Normaal. Aanleiding hiervoor was de aankondiging door de WHO van een corona-pandemie op 30 januari van dat jaar. 

Men heeft sindsdien te maken met verplichtingen zoals social distancing, het dragen van mondkapjes, lockdowns en met alles wat daar bij komt kijken. Ieder wordt voor de keuze gesteld ofwel zich te laten inenten en te laten testen met een neusswab, ofwel de consequenties te aanvaarden. 

Het ter discussie stellen, laat staan afwijzen van het Nieuwe Normaal geldt als onzinnig en gevaarlijk. 

In het Nieuwe normaal geldt iedereen permanent als een potentiële bron van gevaarlijke ziekte voor iedereen. Het Nieuwe Normaal gaat dan ook gepaard met toegenomen angst en agressie in het contact. Met name staat de harmonie onder druk tussen enerzijds degenen die het Nieuwe Normaal weliswaar als onprettig, maar in principe als het juiste beschouwen; en anderzijds diegenen voor wie dat anders ligt. Dit kan vooral aan de hand zijn in relaties waarin een uiteenzetting over Het Nieuwe Normaal onvermijdelijk is, zoals partnerrelaties. Tenslotte dient onder meer de voorlichting over – en begeleiding binnen het Nieuwe Normaal van de eigen kinderen te worden afgestemd.

Mijn coaching en mediation zijn erop gericht emotioneel evenwicht te hervinden, dilemma’s op te lossen en de harmonie met anderen waar mogelijk te herstellen. Steeds is er ruimte om emoties te verwerken, gedachten te ordenen en te bepalen wat juist is. Dit is overigens niet anders dan in behandeling die ik geef in het kader van de GGZ.