Ga naar de inhoud

coaching en mediation – tarief

Voor coaching en mediation vraag ik 250 euro per uur. Ik reken geen BTW.

Gesprekken die korter of langer duren dan een uur, worden naar rato verrekend.

Doorgaans zijn werkgevers bereid de kosten te vergoeden. Tenslotte is het in het belang van de werkgever wanneer een werknemer zich snel positief ontwikkelt en weer aan de slag kan.

Voor zelfstandigen (ZZP’ers) is een coachings- of mediationtraject fiscaal aftrekbaar.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden coaching vanuit een aanvullende polis, meestal onder de noemer ‘alternatieve geneeskunde’. Het is van belang de polisvoorwaarden voorafgaand aan de start van de coaching na te gaan.

Het is mogelijk om coaching met een aantal mensen samen te volgen. Het tarief blijft dan hetzelfde, terwijl je de kosten met elkaar kan delen.

 

Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 75 euro in rekening gebracht.