Ga naar de inhoud

De samenhang in het heden en met je verleden

In alles wat zich aan je voordoet hangt is een zekere samenhang te ontdekken. Geen enkele waarneming, gedachte, gevoel of gedraging staat helemaal op zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan een opgekomen gevoel. Dat gevoel is niet zomaar uit zichzelf bij je omhoog gekomen, maar in samenhang samen met andere indrukken, gedachten en gevoelens of gedragingen. Deze samenhang in wat zich in het nu aan je voordoet, kan je noemen ‘de samenhang in het heden’. Daarnaast is er ook steeds sprake van een samenhang met het verleden. Tenslotte vormen eerdere ervaringen altijd de basis waarop je huidige ervaringen landen. Het verleden speelt dan ook steeds een rol in wat zich afspeelt in het heden. Bijvoorbeeld een gevoel dat opkomt bij een bepaalde waarneming zal gekleurd zijn door je verleden. Dit verband wordt hier ‘de samenhang met het verleden’ genoemd. 

Er zijn aldus steeds twee samenhangen om te onderscheiden. Ten eerste is er de samenhang in het heden tussen alles wat zich nu aan je voordoet. Ten tweede is er altijd een samenhang tussen wat je nu beleeft en wat je in het verleden hebt beleefd. Het kan soms moeilijk zijn om die samenhangen te doorzien èn om ze van elkaar te onderscheiden. Je gevoel van vrijheid en flexibiliteit nemen direct toe zodra dit alsnog lukt.

Doorgaans spreekt de samenhang in het heden voor zich. Iemand zegt iets aardigs tegen je, je hebt een prettig gevoel en begrijpt direct de samenhang. Toch is inzicht in de samenhang in het nu niet vanzelfsprekend. Niet altijd snap je direct wat je ziet, of waarom je ergens aan moest denken, of waarom je ergens een bepaald gevoel bij hebt. Het voelt als onvolledig en beknellend om die samenhang niet te kennen. Het voelt daarentegen als bevrijdend om het verband alsnog in te zien. Zodra je snapt hoe je op een gedachte kwam, of waarom een bepaald gevoel je plotseling bekroop, treedt er ontspanning op.

 

———————————————————————————————————————–

 

Meer lezen?
Deze tekst is afkomstig uit het boek HOE WORD JE WIE JE BENT?
Je kan het bestellen via deze link.