Ga naar de inhoud

diagnose ADHD

een gids voor ouders en hulpverleners, Russell Barkley

    

Prof. dr. Russell Barkley geldt internationaal als een van de grootste autoriteiten op het gebied van ADHD. Het is hem gelukt om ADHD zowel wetenschappelijk inzichtelijk te maken als praktisch hanteerbaar.

In zijn boek beschrijft hij ADHD als een verminderd vermogen op het gebied van zelfbeheersing en zelfsturing. Leerervaringen uit het verleden en de noodzaak om de toekomst te plannen, dringen te weinig door. ADHD leidt er toe dat je al te zeer in het hier-en-nu leeft. Onder bepaalde omstandigheden neemt zelfbeheersing toe, bijvoorbeeld bij toezicht (‘vreemde ogen dwingen’). Dan kunnen dingen soms lukken, die normaliter mislukken. Barkley beschrijft hoe een kind met ADHD steeds het verwijt kan krijgen dat hij iets wel kan, maar dat hij b.v. niet genoeg zijn best doet om ‘het eruit te laten komen’. Dat is niet goed voor het zelfvertrouwen van een kind. Maar het is ook niet makkelijk om een kind met ADHD op te voeden. Waar ligt bijvoorbeeld de grens tussen ‘kunnen en willen’? Het is steeds een zoektocht naar wat je wel en wat je niet kunt verwachten; naar waarop – en wanneer je een kind ergens op kan aanspreken, of juist niet. Barkley heeft zeer praktische en originele handvatten ontwikkeld om kinderen met ADHD te helpen opgroeien. Bijvoorbeeld adviseert hij het extern zichtbaar maken van informatie, die normaliter uitsluitend als sturende gedachte in iemand omgaat. Het kan bijvoorbeeld voor een kind met ADHD positief verschil maken wanneer bij een kapstok het briefje hangt: “niet voorbij lopen, hier je jas ophangen!” Ook over medicatie schrijft Barkley zeer deskundig.

 

In 2010 publiceerde Barkley ook een aanbevelenswaardig zelfhulpboek voor volwassen patienten met ADHD: ‘Volwassen ADHD