Ga naar de inhoud

de magie van het nietsdoen

 

Jeffrey Wijnberg is vrijgevestigd klinisch psycholoog en psychotherapeut in Groningen. Hij heeft in de loop van de jaren veel boeken geschreven voor een algemeen publiek. De Magie van het nietsdoen is uit 2016.

Wijnberg appelleert in zijn boeken op stimulerende wijze aan veerkracht en zelfkennis. Zijn werk heeft uitgangspunten als:

  • Gevoelens als angst of woede kunnen passend zijn en de aanzet geven tot juist gedrag.
  • Het misplaatst tonen van troost en begrip aan iemand zal ertoe leiden dat hij verder verstrikt raakt in zijn eigen misère.
  • Speelsheid en humor kunnen onderdeel zijn van een pijnlijk moment van persoonlijke groei.

 

Het is de kunst om in contact met jezelf en anderen zowel begrip op te brengen voor gedrag dat niet werkt, als te blijven geloven in de veerkracht om keuzes te maken. Wijnberg lijkt in zijn boeken hoofdzakelijk gericht op het laatste. Uit zijn werk spreekt niet expliciet compassie met de worsteling die mensen kunnen ervaren met zichzelf en anderen; voor de moeite die iemand ermee kan hebben om een keuze te maken. Zijn cliënten hoeven schijnbaar niet erg op begrip te rekenen ervoor dat ze ertoe geneigd zijn zichzelf en anderen voor de gek te houden met zinloze redeneringen, verhalen, etc..

Desalniettemin ervaar ik zijn werk als verfrissend, stimulerend en aanbevelenswaardig.