Meteen naar de inhoud

Uit je hoofd in het leven, Steven Hayes

Afgaande op de kaft en titel van dit boek zou je misschien niet zeggen dat dit één van de belangrijkste populair-wetenschappelijke zelfhulpboeken is van de 21e eeuw. De schrijver is Prof. dr. Steven Hayes. Hij wordt internationaal tot de meest invloedrijke psychologen van dit moment gerekend. Hayes heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de moderne gedragsanalyse, welke als naam kreeg Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). In deze therapie staan mindfulness en doelgerichte commitment aan waarden centraal. Het is inmiddels uitvoerig aangetoond hoe krachtig en snel ACT-gerichte therapie voor vrijwel alle indicaties van psychologische en psychiatrische problematiek.

In dit boek beschrijft Hayes kort de theoretische achtergrond van ACT. Het grootste deel van het boek is evenwel gewijd aan het bieden van zeer praktische overwegingen en concrete handvatten op het gebied van de belangrijkste aspecten van ACT: acceptatie en bereidheid; bewustwording van je eigenlijke ‘ik’; vanuit afstand kunnen kijken naar jezelf; contact met het hier-en-nu; doelgerichte commitment aan je waarden.

Weliswaar ontbreekt binnen ACT de gerichtheid op mentaliseren. (Mentaliseren vormt een wezenlijk onderdeel van psychologisch vrij en flexibel functioneren. Zie voor meer informatie hierover andere pagina’s van deze website.) Dat neemt niet weg dat ik al mijn clienten aanraadt om dit boek aan te schaffen en er van tijd tot tijd in te lezen.

Via deze link kan je het boek inzien op google-boeken: Uit je hoofd in het leven. Het origineel in het Engels vind je op de pagina met gratis e-boeken.