Ga naar de inhoud

kosten, vergoeding, betaling

Je vindt op deze pagina alle relevante uitleg over kosten en vergoeding van GGZ in mijn praktijk in 2024. Mocht je er toch niet uitkomen, dan kan je uiteraard contact opnemen met mij.

 

Samenvatting: 

 1. Therapie bij Stefan Kapitany geldt als niet-gecontracteerde GGZ. 
 2. Er wordt voldaan aan alle voorwaarden die zorgverzekeraars stellen voor vergoeding. Gerekend wordt met de wettelijke tarieven (WMG tarieven). De vergoeding van de factuur door zorgverzekeraars verloopt dan ook steeds voorspelbaar en naar wens.
 3. De factuur van Stefan Kapitany wordt voor minimaal 60% en maximaal tot 100% vergoed, afhankelijk van je basisverzekering
 4. Welk percentage van de factuur wordt vergoed door welke basisverzekering vind je voor 2024 hier*.
 5. Als je basisverzekering de factuur 100% vergoedt, heb je geen eigen kosten. Als de factuur voor 90% wordt vergoed, betaal je €26 voor een behandelgesprek van een uur. Bij een vergoeding van 80% betaal je €52, bij 70% wordt het €79, bij 60% €106.
 6. Je eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend. 
 7. Je declareert zelf de factuur bij je zorgverzekeraar en voldoet de factuur ook zelf aan Stefan Kapitany.

* Dit overzicht is samengesteld door vrijgevestigde zorgprofessionals. Het is weliswaar accuraat gebleken, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

 

Behandeling met of zonder verwijsbrief

 • Voor vergoeding van Specialistische GGZ dien je een verwijsbrief van je huisarts te hebben. 
 • De eisen die door zorgverzekeraars aan een verwijsbrief worden gesteld heb ik hier op een rijtje gezet.
 • Het is mogelijk om in behandeling te komen zonder verwijsbrief. Echter, je kan dan de factuur niet declareren bij je zorgverzekeraar.

 

Machtiging (toestemming)

 • Het is een trend dat zorgverzekeraars van hun verzekerden verlangen dat ze bij de start van behandeling om een machtiging vragen. Dit geldt voor 2024 nog niet voor alle zorgverzekeraars. In dit schema kan je zien of je zorgverzekeraar deze voorwaarde stelt. 
 • Informeer tijdig bij je zorgverzekeraar hiernaar. 
 • Je dient zo’n machtiging zelf aan te vragen en ook zelf eventuele aanvullende gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar.
 • Wanneer je een factuur declareert zonder dat je de vereiste machtiging hebt, zal deze worden afgewezen. Je dient deze dan zelf op te brengen!
 • Ik heb sinds de start van mijn praktijk nog niet meegemaakt dat een aanvraag werd afgewezen.

 

Kosten van behandeling

 • Sinds 1 januari 2022 wordt in de GGZ gewerkt met de wettelijke tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel. Meer informatie voor cliënten staat in deze folder.
 • De factuur van Stefan Kapitany wordt uiteraard opgemaakt conform het Zorgprestatiemodel en gerekend wordt met de wettelijke tarieven. De factuur voldoet aan alle eisen van zorgverzekeraars.
 • In het Zorgprestatiemodel wordt elke “zorginhoudelijke interactie” gefactureerd. Met andere woorden, elk contactmoment wordt in rekening gebracht. Een contactmoment kan een gesprek op de praktijk zijn, maar ook een telefonisch gesprek, of b.v. mailcontact.
 • Het tarief van elk contactmoment wordt conform het Zorgprestatiemodel bepaald aan de hand van de duur van het contact en de aard van het contact (diagnostiek of behandeling). In het algemeen worden de eerste één tot vier consulten gedeclareerd als diagnostiek en alle daarop volgende consulten als behandeling.
 • Hieronder vind je de tarieven van vrijgevestigde psychiaters in het ZorgPrestatieModel voor 2024. Nogmaals, afhankelijk van je basisverzekering wordt tot 100% van deze tarieven vergoed.
duur van het consultbehandelingdiagnostiek
0 – 15 min€ 53,11€ 68,02
15 – 30 min€ 94,07
€ 116,05
30 – 45 min.€ 157,76€ 188,30
45 – 60 min.€ 223,18€ 261,75
60 – 75 min.€ 265,70€ 301,42
75 – 90 min.€ 326,96€ 367,08
90 – 120. min.€ 399,43€ 450,09
Vanaf 120 min.€ 554,56€ 625,31
kort intercollegiaal overleg < 15 min.€ 25,01
lang intercollegiaal overleg > 15 min. € 76,35

 

 

Vergoeding van behandeling

 • GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het maakt voor de vergoeding van de factuur niet uit of je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Uitsluitend je basisverzekering is relevant voor de hoogte van de vergoeding.
 • Stefan Kapitany is er mee gestopt contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Behandeling in zijn praktijk geldt daarom als ‘niet-gecontracteerde zorg’.
 • De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering (polis). Sommige polissen vergoeden de factuur volledig (100%), andere vergoeden een deel (tussen de 60-100%). Je vindt hier voor 2024 welke polis welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.* 
 • Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van de cliënt.
 • Rekenvoorbeeld:
  • Als je basisverzekering 100% van de factuur vergoedt, dan heb je geen kosten aan een gesprek.
  • Bij een vergoeding van 90% kost een behandelgesprek van 60 minuten 25,71 euro.
  • Bij een vergoeding van 80% wordt het 51,42 euro, enzovoort.

   

Dit overzicht is samengesteld door vrijgevestigde zorgprofessionals. Het is weliswaar accuraat gebleken, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend

 

 

Betaling van de factuur
De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Stefan Kapitany biedt niet-gecontracteerde zorg. De betaling van de kosten van behandeling verloopt daardoor als volgt:

 • Om de maand of om de twee maanden wordt een verzamelfactuur opgesteld. Deze ontvang je per mail.
 • Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar.
 • Het bedrag op de factuur maak je over naar Stefan Kapitany. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
 • De termijn voor betaling is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

 

Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur vóór een afspraak wordt 75 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.

 

Informatievoorziening vanuit zorgverzekeraars

 • Pas op! Zorgverzekeraars willen af van niet-gecontracteerde zorgverlening. Ze proberen daartoe hun verzekerden op agressieve wijze ervan te weerhouden om hulp te zoeken bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Hun informatievoorziening is weliswaar volkomen onjuist, maar helaas wel effectief in haar afschrikkende werking. 
  • Gesteld wordt dat niet-gecontracteerde zorgverleners op het budget drukken en ook onredelijk hoge tarieven rekenen.
  • Steeds weer wordt gesuggereerd dat je een heel lage, of zelfs helemaal geen vergoeding krijgt. 
  • Men benadrukt dat de kwaliteit niet gegarandeerd is of laag zou kunnen uitvallen.
  • Op hun websites kunnen suggestieve plaatjes staan, zoals van een stopbord, bij niet-gecontracteerde hulpverleners.
  • Men verstrekt de verkeerde contactgegevens van zorgverleners, zoals niet bestaande adressen, telefoonnummers of websites. Of er staat dat deze hulpverlener niet bekend is. Deze resultaten kan je verwachten als je opzoekt of een niet-gecontracteerde hulpverlener voorkomt in hun data-base. 
 • Er wordt door zorgverzekeraars ook steevast gesproken van ‘het gemiddeld gecontracteerde tarief’. Het is het tarief dat zorgverzekeraars bereid zijn uit te keren aan zorgverleners. Het is een door de zorgverzekeraar zelf vastgesteld percentage van het wettelijke tarief, vaak rond de 80% ervan. Het wettelijke tarief is het tarief dat door de overheid is vastgesteld als passend en kostendekkend voor de zorgverlener. Als een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief wordt geboden door een polis, dan is dit meestal een percentage van een percentage van het wettelijke tarief.
 • Zorgverzekeraars spreken ook van het maximale tarief. Gesuggereerd wordt dat hulpverleners het onderste uit de kan proberen te halen, maar het gaat eenvoudig om het wettelijke tarief. 

De realiteit is dat

 • hulpverleners door niet-gecontracteerd te werken niet overmatig door hun administratie worden afgeleid.
 • facturen sowieso niet hoger dan de wettelijke normen mogen worden opgesteld.
 • de vergoeding van niet-gecontracteerde in de praktijk voorspelbaar en zonder problemen verloopt.

 

Waarom niet-gecontracteerde GGZ-zorg?
De contracten die zorgverzekeraars opleggen aan zorgverleners hebben toenemend
een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg en vormen een enorme administratieve belasting. De werkwijze daarbij is dat een gecontracteerde zorgverlener financieel minder wordt afgeknepen naarmate hij meer buigt naar de eisen van de verzekeraar. Deze eisen hebben weinig te maken met de eisen die de beroepsgroep zelf stelt aan kwaliteit.
Contract-vrij werken maakt het onder meer mogelijk om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan gericht bijven op de kwaliteit van de zorg. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kan je meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client heeft doorgaans geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening van het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Er zijn vermoedelijk geen zorgverleners die deze eisen ervaren als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars aan de behandelaar slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis van de cliënt. Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf betaald aan de behandelaar.

 

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

 • Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.
 • Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.
 • Uiteindelijk maakt het niet uit of je een natura-, restitutie- of gecombineerde polis hebt. Waar het op aan komt is hoeveel procent van de factuur je precies vergoed krijgt. 

 

Kan ik overstappen naar een polis die de factuur 100% vergoedt?

 • Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.
 • Je kan aan het eind van elk jaar overstappen naar een restitutie-polis die je behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een lager percentage van de factuur vergoeden.

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? 

 • Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.
 • Het eigen risico in de basisverzekering is 385 euro voor 2024.

 

Wat kenmerkt Basis GGZ?

 • De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

Wat kenmerkt Specialistische GGZ?

 • De criteria voor verwijzing naar Specialistische GGZ zijn strenger dan voor verwijzing naar Basis GGZ.
 • Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.
 • Het staat je vrij om met mij te overleggen of je in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.

 

Kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.

 

Een mooie samenvatting bieden de posters van Sanne Boekel: