GGZ – verwijsbrief

 

Algemeen
Voor Specialistische GGZ is in principe een verwijsbrief vereist. Per 1 januari 2020 zijn richtlijnen hierover van kracht, die je vindt beschreven in deze flyer van de overheid.

Op de verwijsbrief dient vermeld te zijn dat wordt verwezen voor Specialistische GGZ. Het voldoet niet wanneer een verwijsbrief verwijst voor behandeling in de Basis GGZ.

Via deze link vind je een voorbeeld van een verwijsbrief. Je kan deze uitprinten en meenemen naar je huisarts.

Voorafgaand aan het eerste gesprek kan je de verwijsbrief ingevuld bij mij afleveren, per post opsturen of ingescand naar mij toe mailen.

 

De details tellen
Aan de verwijsbrief worden specifieke eisen gesteld. Om moeilijkheden bij de declaratie van de behandeling te voorkomen, dient hier zeer precies op te worden gelet.

Bij ongecontracteerde zorg kan een zorgverzekeraar eisen dat de cliënt een verwijsbrief opstuurt bij de declaratie. Als er iets op de verwijsbrief kan worden aangemerkt, kan de zorgverzekeraar weigeren uit te keren. De cliënt krijgt dan de behandeling niet vergoed!

 

Waaraan dient een verwijsbrief voor Specialistische GGZ te voldoen?
Volgens de eisen dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld.

  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn dat wordt verwezen voor Specialistische GGZ.