Meteen naar de inhoud

de overheid, je zorgverzekeraar en jouw privacy

Conform het Zorgprestatiemodel wordt over elke patiënt privacy-gevoelige informatie gegenereerd over zijn functioneren en DSM-classificatie. Deze dient ten dele te worden gedeeld met de overheid en je zorgverzekeraar.

De overheid eist van de behandelaar geanonimiseerde data op individueel patiëntniveau.

Je zorgverzekeraar kan op de factuur de categorie zien, waarin de stoornis valt die is geclassificeerd. In sommige gevallen is zelfs ook de geclassificeerde stoornis zichtbaar op de factuur.

Cliënten kunnen hun zorgverlener ertoe machtigen deze informatiestroom richting de overheid te blokkeren en de factuur vrij te houden van diagnostische informatie. Als jij dit ook wil, kan je dit formulier invullen en mij mailen of overhandigen. 

Een andere reden om een privacyverklaring in te vullen, is een soepelere afhandeling van de factuur. De ervaring leert inmiddels dat zorgverzekeraars sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel dit jaar nogal eens op tamelijk onvoorspelbare gronden facturen afwijzen. Het kost dan veel tijd en moeite om de factuur aan hun wensen aan te passen. De factuur kan in elk geval niet worden afgekeurd op grond van de informatie over de geclassificeerde stoornis, wanneer deze vanwege de privacyverklaring niet hoeft te worden vermeld.
Deze tip werd mij door een medewerker van een zorgverzekeraar zelf genoemd!