Ga naar de inhoud

Psychiaters en psychologen: wat is het verschil?

 

Hoe word je een psychiater?
Een psychiater is opgeleid tot arts, waarna hij zich heeft gespecialiseerd tot psychiater.

 

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychiater?
In een vrijgevestigde GGZ-praktijk is doorgaans het meest relevante verschil dat een psychiater medicatie kan voorschrijven en een psycholoog niet.

 

Behandelt een psychiater andere problematiek dan een psycholoog?
Bij vrijwel elke problematiek binnen de GGZ kan zowel een psycholoog als een psychiater behandelen. Een psychiater is ertoe opgeleid om alle problematiek binnen de GGZ te kunnen diagnosticeren en behandelen.

 

Kijkt een psycholoog anders naar clienten dan een psychiater?
In principe wordt een cliënt binnen de GGZ steeds op soortgelijke wijze beoordeeld, onafhankelijk ervan of de behandelaar psycholoog of psychiater is.

Onder meer wordt gekeken naar psychologische en lichamelijke klachten, de persoonlijkheid van de client, naar de familie-, werk- en andere verbanden waarbinnen hij functioneert, naar iemands ervaringen in het verleden en zijn intenties voor de toekomst, naar mogelijke verbanden met lichamelijke ziektebeelden.

Van een psychiater wordt verwacht dat hij al deze aspecten beoordeelt in de diagnostiek.

 

Behandelt een psychiater alleen met medicatie?
Psychiaters zijn er toe opgeleid om zowel psychotherapie als behandeling met medicatie te kunnen bieden. Sommige psychiaters richten zich na hun opleiding uitsluitend nog op behandeling met medicatie. Stefan Kapitany biedt in de eerste plaats psychotherapie aan, al dan niet gecombineerd met medicatie.

 

Is psychotherapie door een psycholoog anders dan door een psychiater?
De manier waarop psychotherapie wordt gegeven hangt niet ervan af of de behandelaar psychiater of psycholoog is. Er is dan ook geen verschil in de wijze waarop een psychiater behandelt in vergelijking met een psycholoog, afgezien van eventuele behandeling met medicatie.